Διαφημιστικά Μηνύματα Στο Διαδίκτυο – Internet Campaign

Μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής δημιουργήθηκαν και έγιναν καταχωρήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες και portals μηνυμάτων και απεστάλησαν σε 45.000 αποδέκτες e-mails σε tour operators, decision makers, opinion leaders, τουριστικές ιστοσελίδες, εκδρομικούς, αθλητικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, με εξαιρετική επιτυχία.

Internet Banners