Έντυπα

Εκτύπωση 3 θεματικών εντύπων, παραγωγή φακέλου με ενημερωτικό υλικό, παραγωγή ενός χάρτη, παραγωγή 3 banner Εκθέσεων.
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της μελέτης Branding καθώς και η γνώμη των φορέων του Δήμου. Συμφωνήθηκε, καταρχάς, τα θεματικά έντυπα να σχεδιαστούν βάσει των παρακάτω θεμάτων:

  1. Θέμα «Ταξίδι στο χρόνο»: Το συγκεκριμένο έντυπο θα προσφέρει στον αναγνώστη ένα ταξίδι στον χρόνο. Θα γίνεται περιγραφή όλων των ιστορικών περιόδων του νησιού, από την προϊστορική εποχή μέχρι την σύγχρονη.
  2. Θέμα «Φύση – Περιβάλλον»: Στο συγκεκριμένο έντυπο θα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες στο επισκέπτη δραστηριότητες στην ξηρά (πεζοπορία, ορειβασία και ποδηλασία) το Γεωπάρκο της Unesco και το μουσείο Ιστορίας στο Σιγρί
  3. Θέμα «Παραθεριστικές Διακοπές»: Στο συγκεκριμένο έντυπο θα παρουσιάζονται οι τουριστικοί του νησιού που αφορούν την θρησκευτική κληρονομιά, τη γαστρονομία και τα θερμά λουτρά.

Αντίστοιχα, για τα 3 banner που σχεδιάστηκαν ακολουθήθηκε η ίδια σχεδιαστική λογική που βασίζεται στις τρείς θεματικές που αναφέρθηκε παραπάνω. Στο ίδιο ύφος δημιουργήθηκαν ο χάρτης και τα folder.
Παραδόθηκαν συνολικά 20.000 θεματικά έντυπα, 10.000 τεμάχια χάρτη και 3 banner σε τρεις γλώσσες ( αγγλικά, ελληνικά και γερμανικά) και 5.000 folders στην ελληνική και αγγλική.
Μέρος των εντύπων διανεμήθηκε σε εκδηλώσεις του Δήμου στην Αθήνα με αφορμή την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 από το Δήμο καθώς και κατά την επίσκεψη των Τούρκων Εκπροσώπων δημοσιογράφων και Tour Operators στη Λέσβο.

Έντυπα στα ελληνικά

Φύση – Περιβάλλον

Ταξίδι στο χρόνο

Παραθεριστικές Διακοπές


 

Έντυπα στα αγγλικά

Nature & Environment

A journey back in time

Unique vacations


 

Έντυπα στα γερμανικά

Natur – Umwelt

Reise in die Zeit

Urlaubsmöglichkeiten