Ρωσική αντιπροσωπεία

Ο Δήμος ζήτησε από τον Ανάδοχο στις αποστολές αυτές να περιλαμβάνονται Έλληνες, Ρώσοι και Τούρκοι Tour Operators και δημοσιογραφικοί εκπρόσωποι. Με τη στενή συνεργασία του Δήμου, συντονίσθηκε, οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη αποστολή των Ρώσων εκπροσώπων στη Λέσβο. Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών τουρισμού υπήρξε έντονη και δόθηκε ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι Ρώσοι εκπρόσωποι επίσης με δημοσιεύματά τους εξήραν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του νησιού στα Μέσα ενημέρωσης στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις στη Ρωσία.